PDF Opties

Samenstelling bestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oegstgeest kent 19 zetels, die als volgt zijn verdeeld:

Zetelverdeling

Zetels

Democraten 66 (D66)

4

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

4

Progressief Oegstgeest (PrO)

3

Hart voor Oegstgeest (HvO)

3

Christen Democratisch Appèl (CDA)

3

Lokaal Oegstgeest (L)

2

Totaal

19

Griffier F. (Fred) Kromhout

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuilles

 • Openbare orde en Veiligheid; Integrale handhaving; Representatie en Externe betrekkingen; Communicatie en Voorlichting; Personeel en Organisatie; Dienstverlening; Regiozaken; Integriteit.

Dossiers

 • Organisatieontwikkeling; Toekomstvisie.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Hollands Midden; Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Wethouder W.E. (Wendelien) Tönjann-Levert - 1e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Ruimtelijke plannen; Bouw- en Woningtoezicht; Wonen en Volkshuisvesting; Verkeer en Vervoer; Economische zaken; Dorpsmarketing.

Dossiers

 • Structuurvisie; Knoop Leiden-West; Bio Science Park; MEOB; Nieuw-Rhijngeest; Poelgeest; ASC.

Wethouder J.J.G.M. (Jos) Roeffen - 2e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Recreatie, Cultuur en Cultureel erfgoed; Jeugd en Onderwijs; Sociale zaken en Werkgelegenheid; Milieu en Duurzaamheid; Natuur- en Groenbeleid; Leefomgeving (Beheer en onderhoud openbare ruimte, Infrastructuur, Riolering, Kunstwerken, Openbare verlichting).

Dossiers

 • Buurtverbetering; Nieuw cultuurbeleid; Klinkenbergerplas; Jeugdwet; Participatiewet.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • AB Omgevingsdienst West Holland; Lid van het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst West Holland; AB werkvoorziening Kust-, Duin- en Bollenstreek; Omgevingsraad Schiphol (ORS); Lid college van advies Schiphol.

Wethouder M.A. (Marien) den Boer - 3e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Financiën (inclusief Planning en Control); Bedrijfsvoering (exclusief Personeel en Organisatie); Welzijn en Zorg; Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG); Sport; Vrijwilligers; Grondzaken en Grondexploitatie, (Maatschappelijk) Vastgoed (inclusief Onderwijshuisvesting).

Dossiers

 • Wmo-Awbz; Zwembad; Financiële coördinatie 3D.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Servicepunt71; Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland; Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG); Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea).

Gemeentesecetaris H.A. (Harro) Leegstra

Portefeuilles

 • Adviseur van het college van burgemeester en wethouders; Algemeen directeur ambtelijke organisatie; WOR-bestuurder; Opdrachtgever van bestuursprojecten, namens het college.